หน้าแรกกระดานข่าวพันธกิจ /วิสัยทัศน์ประวัติ ความเป็นมาติดต่อเรา
  

           Member Login
E-mail:
Password:
 ลืมรหัส?
[ สมัครสมาชิกใหม่ ] 
        Categrory
  
ค้นหาข้อมูล
   
Visitor
Online: 2


โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
22-06-2011 Views: 8699
 เนื่องจากสถานการ์โรคไข้เลือดออก ในปัจจุบันกำลังระบาดค่อนข้างสูง เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ และเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนในชุมชนได้ตระหนักถึงปัญหาและร่วมมือร่วมใจในการกำจัดและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก  ให้มีความต่อเนื่อง เทศบาลตำบลแม่ขะจาน นำโดยนายวินัย ทานศิลา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน ได้มีนโยบายที่จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกในพื้นที่ และได้ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ พร้อมกับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ขะจาน คณะครู นักเรียนโรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน กลุ่ม อสม. และประธานชุมชนในพื้นที่ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2553 ณ ถนนสายหลัก เชียงราย - เชียงใหม่ ดดยเริ่มเดินจากท่ารถเมล์เขียว จนถึงสามแยกวังเหนือCategories: ผลงานปี 2553
Page: 1 2 3 4

โครงการทำหมันสุนัขและแมวในเขตเทศบาลตำบลแม่ขะจาน วันที่ 9 กรกฎาคม 2553

โครงการทำหมันสุนัขและแมวในเขตเทศบาลตำบลแม่ขะจาน วันที่ 9 กรกฎาคม 2553
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยง (รณรงค์ป้งอกันทำความสะอาดไข้หวัดนกและไข้หวัด2009)

โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยง (รณรงค์ป้งอกันทำความสะอาดไข้หวัดนกและไข้หวัด2009)
วันวิสาขบูชา วันที่ 28 พฤษภาคม 2553

วันวิสาขบูชา วันที่ 28 พฤษภาคม 2553
โครงการนวดฝ่าเท้าแบบจีนเพื่อสุขภาพ แบบจีน

โครงการนวดฝ่าเท้าแบบจีนเพื่อสุขภาพ แบบจีน
สืบสานประเวณีปี๋ใหม่เมือง เพิ่มเติม

สืบสานประเวณีปี๋ใหม่เมือง เพิ่มเติม
สืบสานประเวณีปี๋ใหม่เมือง

สืบสานประเวณีปี๋ใหม่เมือง
โครงการผู้สูงอายุ ประจำปี 2553 เพิ่มเติม

โครงการผู้สูงอายุ ประจำปี 2553 เพิ่มเติม
โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2553

โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2553
งานมอบวุฒิบัตรยุวบัณฑิต ประจำปี 2552

งานมอบวุฒิบัตรยุวบัณฑิต ประจำปี 2552
โครงการอบรมฟื้นฟู สักยภาพ อสม.

โครงการอบรมฟื้นฟู สักยภาพ อสม.
แจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มีนาคม 2553

แจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มีนาคม 2553
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2553 (เพิ่มเติม)

กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2553 (เพิ่มเติม)
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2553

กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2553
วันอปพร.

วันอปพร.

Page: 1 2 3 4


หน้าแรก  |  พันธกิจ /วิสัยทัศน์  |  ประวัติ ความเป็นมา  |  ติดต่อเรา |Admin
Copyright©2015 Maekhachan.com / Email:
 
by Click2u